csütörtök, 21 november 2013 06:08

Végéhez ért a vecsési „Csigaház Gyermekterápiás Projekt”

 uszt

Sajtótájékoztatóval egybekötött konferencia keretében zárult a TÁMOP-5.2.5.A-10/1-2010-0018 számú két éves komplex program.

 Az augusztus 29-i zárókonferencián Tárnokiné Törő Krisztina a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálta vezetője, a projekt szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket és konferálta fel a pályázatot bemutató résztvevőket. Pável Béla alpolgármester úr nyitóbeszédét követően Bugyi Ilona projektmenedzser adott rövid összefoglalót a projekt megvalósításának lépéseiről, a pályázat megírásától kezdve- melyet Háda Attila készített- a projekt lezárásáig tartó munkákig. Ezt követően a projekt egyes elemeinek felelősei bemutatták a jelenlévőknek az elmúlt két év eseményeit és az elért sikereket. A Csigaház projekt célja a vecsési gyermekek fejlesztése, egészséges szocializációjuk elősegítése, közösségi, kortárs és családi kapcsolataik erősítése, új ismeretek szerzése, a társadalmi beilleszkedés támogatása.

 

A pályázatot az Önkormányzat nyújtotta be, lebonyolítása azonban a vecsési Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak szakmai koordinációjával valósult meg. Elemei voltak a Diákiroda Szuromi Norbert vezetésével, mely hetente délutánonként 2 órában kínált a fiataloknak hasznos és változatos időtöltést, internet elérést vagy informatikai eszközök használatát. A Lazítóklub Kiss Ervin irányításával, mely önkéntesek segítségével kéthetente tette lehetővé a kikapcsolódást, új ismeretségeket, a közös játékot, tematikus előadások által nyújtott ismereteket. Ezek a programok a Lőrinci úti „Csigaházban” zajlottak, amit az önkormányzat térítésmentesen bocsátott a projekt rendelkezésére.

A projekt támogatta a „Csigaház”-ban működő Diákiroda és Lazítóklubhoz szükséges bútorok, informatikai eszközök és fejlesztő játékok beszerzését is.

 

A Lazítóklub keretében két nyári táborozásra is sort került. 2012-ben a Velencei-tónál, 2013. nyarán pedig a Börzsönyben szerveztek 20 gyermek részére 1 hetes nyaralást.

 

A program speciális eleme volt az egyéni-és a csoportterápia Tárnokiné Törő Krisztina és Kórodi Ágnes szakmai irányításával, melyeket képzett szakpszichológusok vezettek. Az egyéni terápia keretében személyre szabottan, szülőkonzultációval egybekötve foglalkoztak a gyermekekkel, ahol elsődleges cél volt a terápiában részt vevő gyermekek személyiségérésének elősegítése, önismeret fejlesztése, vagy éppen traumát, veszteséget átélt gyermekek megsegítése. A csoportterápia keretében pedig lehetőség volt osztályközösségi, vagy kiscsoportos szinten önismeret elsajátítására, konfliktusok kezelésére, az egyéni felelősség megtapasztalására és közösségépítésre.

 

A projekt oktatási részét képezték a korrepetálások Balázs Eszter szakmai asszisztens szervezésében, melyek a vecsési négy általános iskolában az iskolák tanárait bevonva és a programban partnerként részt vevő Kispesti József Attila Gyermekotthonba zajlottak. A diákoknak 5 tantárgyból volt lehetőségük az iskolán kívüli felzárkózásra, illetve tehetségük gondozására, mely segítette az iskolai oktatás színvonalának emelését, a tanulók eredményeinek javulását, valamint a továbbtanulási esélyek növelését is.

 

A program 2 éve alatt közel 500 gyermeket és 60 családot sikerült bevonni a programokba. A projekt megvalósítása valós igényeket elégített ki és a projektben részt vevők elmondása alapján igény mutatkozik a megkezdett munkát egy hasonló projekt keretében folytatni.uszt alul

A projekt 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. A projekt teljes összege 29 651 881 Ft.

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/36359/vegehez_ert_a_vecsesi_csigahaz_gyermekterapias_projekt

Utoljára frissítve: csütörtök, 21 november 2013 06:31

Új hozzászólás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező. A HTML kódok használata nem engedélyezett.